Kiedy można złożyć pozew o podwyższenie alimentów? Czy osoba płacąca alimenty może wnioskować o obniżenie alimentów?

pozew o obniżenie podwyższenie alimentówZmianą wysokości zasądzonych alimentów może być zainteresowana strona pobierająca alimenty, jak i osoba płacąca alimenty. Zrozumiałe jest, że pierwsza strona chce otrzymywać jak najwyższe, a osoba zobowiązana chce płacić jak najmniej. Istnieje oczywiście możliwość zmiany wysokości alimentów. Wniosek o zmianę wysokości alimentów musi trafić do sądu. Podwyższenie alimentów lub ich obniżenie musi być uzasadnione tzw. „zmianą stosunków”. Na podstawie art. art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Co należy rozumieć przez „zmianę stosunków”? Otóż jest to z jednej strony zmiany usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej zmiana zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Należy podkreślić, że w obu przypadkach zmiana ta musi mieć charakter istotny.

Pozew o podwyższenie alimentów przy zastosowaniu art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego można złożyć w chwili zmiany stosunków, jednak nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty. Składając pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów należy dobrze uzasadnić powody takiego żądania. Konieczne jest przytoczenie faktów z aktualnej sytuacji materialnej i uzasadnionych potrzeb lub w przypadku osoby płacącej alimenty zmianę możliwości zarobkowych na dzień składania pozwu. Aktualne fakty należy porównać z sytuacją w chwili orzekania o wysokości alimentów. Aby pozew został uwzględniony należy przeprowadzić postępowanie dowodowe sprowadzające się do oceny dokumentów w postaci zaświadczeń o zarobkach, różnorodnych rachunków płaconych regularnie w związku z utrzymaniem dziecka.

Przykładowo pozew o podwyższenie alimentów złoży matka małoletniego, jeśli dowie się, że ojciec dziecka zmienił pracę na lepiej płatną lub znacząco wzrosły uzasadnione potrzeby dziecka w związku z pójściem na studia. Z pozwem o obniżenie alimentów wystąpi natomiast osoba płacąca alimenty, której sytuacja materialna i możliwości zmniejszyły się z powodu utraty pracy bądź np. urodzenia się kolejnego dziecka.

Podsumowując, o zmianę wysokości alimentów (podwyższenie alimentów lub ich obniżenie) można wystąpić jedynie w przypadku istotnej zmiany stosunków od czasu uprawomocnienia się wyroku lub zawarcia porozumienia w tym względzie.