Na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych art. 26 ust. 1 pkt 1, złożenie do sądu pozwu o rozwód wiąże się z opłatą sądową w wysokości 600 zł. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z tych kosztów.

W sprawie o rozwód strona powodowa zwraca stronie pozwanej całe koszty rozwodu wtedy, gdy żadne z jej zasadniczych żądań (co do rozwodu i co do winy) nie zostało przez Sąd uwzględnione. Natomiast strona pozwana ponosi koszty procesu wówczas, gdy żądania strony powodowej (co do rozwodu i co do winy) zostały w całości uwzględnione. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu obciążające stronę uznaną za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego tymi kosztami jest najczęściej spotykaną formą orzeczenia o kosztach w sprawie o rozwód w przypadku orzeczenia winy, ponieważ faktycznie najczęściej istnieją podstawy do przyjęcia, że ten z małżonków, który zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu, przegrywa cały proces (postanowienie SA w Warszawie z 18 lipca 1996 r., I Acz 812/96, Apel.-W-wa 1997, nr 1, poz. 96). W celu dokonania – niezbędnej z punktu widzenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu – oceny, w jakim zakresie strony procesu rozwodowego przegrały sprawę, konieczne jest uwzględnienie nie tylko rozstrzygnięcia, które dotyczy żądania orzeczenia rozwodu, ale także uwzględnić należy rozstrzygnięcie odnoszące się do kwestii winy rozkładu pożycia małżeńskiego (postanowienie SA w Łodzi z 28 kwietnia 1995 r., I ACz 172/95, OSA 1995, nr 7-8, poz. 54).