liczba rozwodów w PolscePomiędzy 2003 a 2006 rokiem w Polsce notowano znaczny wzrost liczby rozwodów. O ile wcześniej, do 2002 roku rozwiązywano przeciętnie 40-45 tys. związków rocznie, to w 2006 r. orzeczono 71,7 tys. rozwodów. W dalszych latach ich liczba nieco się zmniejszyła i od 2007 r. liczba prawnie rozwiązanych związków ustabilizowała się na poziomie 64-67 tys. rocznie. Jedynie w 2010 r. liczba rozwodów spadła do poziomu 61,3 tys.

W 2013 r. w Polsce orzeczono prawnie 2216 separacji. Separacje wprowadzono w 1999 r. i do dziś stanowią zjawisko marginalne – liczba orzeczonych w ostatnich latach separacji waha się od 2 do 4 tys. Jedynie w latach 2004-2005 wystąpił chwilowy, skokowy wzrost liczby separacji do wartości odpowiednio 5,9 tys. i 11,6 tys. Zjawisko to wiąże się z likwidacją w dniu 1 maja 2004 funduszu alimentacyjnego.