W poprzednich artykułach zamieściliśmy definicję samej przemocy w rodzinie oraz zjawiska do niedawna niedostrzeganego – przemocy ekonomicznej. W tym artykule zajmiemy się statystkami przemocy w rodzinie w roku 2015 i latach poprzednich.

Liczba przypadków przemocy

Największa liczba przypadków przemocy w rodzinie dotyczyła przemocy fizycznej. W ostatnim roku liczba przypadków przemocy fizycznej nieznacznie spadła w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2015 miało miejsce 60.888 odnotowanych przypadków przemocy fizycznej stosowanej na członkach rodziny. Dla porównania rok wcześniej było 63.504 przypadków.

Podobnie sytuacja kształtowała się dla przemocy psychicznej. W roku 2015 odnotowano 77.116 zdarzeń, a w 2014 r. – 79.053 zdarzeń. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, w roku 2015 zarejestrowano 1.443 przypadki, a rok wcześniej 1.551.

Wzrost przypadków dotyczył wcześniej nie dostrzeganego zjawiska przemocy ekonomicznej. W roku 2014 zarejestrowano 1.431 zdarzeń tego typu, a już w roku 2015 było ich znacznie więcej, bo 1.716! Tak jak pisaliśmy, ten rodzaj przemocy w rodzinie przybiera coraz bardziej powszechny charakter.

liczba przypadków przemocy w rodzinie 

Jakie zachowania Polacy uważają za usprawiedliwione?

Narastająca liczba przypadków przemocy ekonomicznej ma swoje źródło głównie w przyzwoleniu społecznym. Potwierdzają to badania, które wykazały, że aż 31% Polaków uważa za usprawiedliwione wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wydatków niezarabiającego partnera. 18% Polaków wyraża przyzwolenie na utrudnianie pracy zarobkowej partnerowi, a 17% toleruje zjawisko niepłacenia alimentów.

Liczba ofiar przemocy

Liczba ofiar przemocy od roku 2012 systematycznie rosła. W roku 2015 po raz pierwszy stwierdzono mniejszą liczbę ofiar. Ogółem w roku 2015 zarejestrowano 97,5 tys. ofiar przemocy z czego kobiety stanowiły znakomitą większość, bo aż 71%, małoletni 18%, a mężczyźni 11%.

liczba ofiar przemocy